Catàleg


Edifici per a ús hoteler de cinc estrelles, SPA i restaurant

Emplaçament: Lleida
Autor: tomas
Data projecte: 09/03/2011
Data d'obra: 17/03/2011
Superfície: 7.217,39 m2
Pressupost: 1.000.000 €

Interiorment l'edifici es configura a travès d'una superposició d'espais en un límit continuu i fluïd, amb especial cura d'atendre els conceptes de flexibilitat i imprevisibilitat a l'hora d'ocupar aquests espais per parts dels seus usuaris i que aquests puguin fer ús de les diferents zones de l'interior del'edifici com a espais estancials i de relació, remetent-nos a lús de materials freds i càlids en contrast, però nobles i col·locats en nu, sense artifici. La materialitat interior pretèn associar el luxe i el comfort no als materials emprats, sinó a l’espai que els contè.

4 Habitages unifamiliars aïllats

Emplaçament: Unha
Superfície: 1.474,49 m2

Construir a la muntanya. Generar una unitat a partir de 3 habitatges unifamiliars aïillats que es disposen sobre d’un suport comú. El projecte cerca la singularitat des de la seqüència de volums. La seva disposició cerca la miilor d’entre la matriu de paràmetres que configuren les vistes, la orientació i la topografia.

Habitatge unifamiliar aïllat a Lleida

Emplaçament: Lleida
Superfície: 323,76 m2

Hom pot considerar el principi compositiu que regeix l’habitatge com l’equilibri de 2 volums que neixen de la ruptura de la coberta, un primer,contenidor del programa més propiament residencial, amb una estratigrafia marcada però amb l’intent de cercar una difícil unitat amb l’altre, de dimensions més reduïdes i de forma paralelepídica, que conté el programa de garatge i taller i s’obre al paisatge del jardí, i que s’encavalla al primer, tot permetent la transició vers el fons del solar i acotant l’espai jardí per definir-lo i distanciar-lo del fluxe de vehicles del carrer. Els diferents volums es despleguen de forma gradual per donar carácter a l’espai resultant amb matissos d’ombra.

Habitatge unifamiliar aïllat a Lleida

Emplaçament: Alpicat
Superfície: 401,75 m2

Els mecanismes de l’ús de l’ombra i de les seves diferents densitats com a elements compositius dels espais o la súbtil transició dels espais interiors als exteriors a travès d’altres espais intermitjos – el tradicional engawa de la casa tradicional japonesa- de densitat i tactilitat matisada, són imatges i reflexions que han estat fortament presents alhora de concebre les relacions entre les diferents peces de l’habitatge per mirar de dotar-lo de matisos insòlits i d’agraïda apreciació en el seu ús diari, alhora que doten la casa d’una matisada introspecció controlada sempre pel seu usuari. Els porxos amb canvi de secció, el pati anglès del celler o el porxo del menjador en serien exemples.

- 1 / 6 +
Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception