Equip + Col·laboradors


pampolsarquitec+e és una empresa amb una decidida orientació cap al client, cimentada en la qualitat dels seus projectes i el rigor dels les seves gestions d'obra i dels seus criteris interns de control de qualitat dels seus processos.

Tenim la plena convicció que la persona és el fonament de l'empresa , així com la millor garantia d'un bon servei i, en conseqüència, prestem una gran atenció al desenvolupament professional i humà de les persones que integren el nostre equip.

La dimensió i capacitat empresarials de pampolsarquitec+e van més enllà dels propis límits físics de l'empresa, atès que compta amb un equip fix de col·laboradors i altres empreses de serveis tècnics amb els quals, a manera de consultoria estable, desenvolupem els diferents projectes que se'ns encomanen.

Altres importants apostes estratègiques com la innovació tecnològica continuada, la implantació de sistemes de qualitat i mediambientals dels processos productius i la permanent obertura a nous camps d'activitat, són sempre eines direccionades a la satisfacció de les necessitats reals dels nostres clients.

A pampolsarquitec+e desenvolupem principalment projectes d'edificació: residencial unifamiliar i plurifamiliar, hotels, equipaments: docents, sanitaris, etc...; restauració i urbanització amb les corresponents direccions i gestió d'obra i oferim assessoria tècnica en el disseny i càlcul d'estructures d'edificació, així com altres activitats derivades de l'experiència professional contrastada, tals com valoracions, auditories i/o peritatges i dictàmens específics.

En totes les nostres propostes, concursos, projectes i obres, és una de les nostres principals preocupacions i objectius prioritaris el de tendir a un disseny bioclimàtic i a la sostenibilitat dels medis i els recursos utilitzats, així com la eficiència energètica de les solucions plantejades, a la recerca del menor consum energètic possible (standards NZEB (Net Zero Energy Building),...) acreditades mitjançant processos reglats (Active House, GBCe VERDE, LEED, BEAM, ZEB, PassivHaus, etc...)

Som membres de Green Building Council Espanya (GBCe) i estem acreditats per a la Certificació Energètica d'Edificis (CEE), alhora que disposem de capacitació per a l'acreditació de GBCe VERDE i Active House, entre d'altres.


Resultado de imagen de Certificación energética de edificios logo

Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception