3 Habitatges unifamiliars aïllats

Emplaçament: Almenar | Superfície: 1.114,38 m2Una solució de dues unitats més o menys fragmentades, idea que es duu al extrem en la concepció de la coberta, entesa com una gran pla que corona dues caixes que es van maclant en un joc de llums i ombres que configuren la textura i qualitat dels espais, i només esquinçada per un mirador que emergeix de la coberta alhora que s’en retira, permetent el seu aprofitament generant un pla i un corredor de vistes sobre el jardí, i que van movent-se al voltant del punt final de la rampa i miren de desplegar-se per tal d'adaptar-se'n a la topografia generada per la rampa i el pla del jardí, que se situa per sobre la rasant per afavorir el menor impacte visual i una relació confortable entre les zones d’estar.


- 1 / 5 +
- 1 / 11 +


Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception