Pla de millora urbana del sector PE-3 de Baqueira, en el municipi de Naut Aran

Emplaçament: Naut Aran | Superfície: 8.589,76 m2La ordenació es basa fonamentalment en una reformulació de la xarxa viària existent com a element preexistent i amb drets de servitud de pas, de la que mira de conservar-se’n la traça, implementada amb trames viàries que suturen la ja existent amb la de nova creació dins l’àmbit del sector, per tal de traçar una teranyina de connectivitats urbanes que recullin allò previst referent a directrius físiques dels sistemes en la documentació de les NN.SS. i del Pla Especial Infraestructures per a la zona del PE-3 Baqueira. Vistes les preexistències edificatòries de l’entorn, i la seva tipologia arquitectònica, es pretén una ordenació d’habitatges que s’adeqüi al pendent de la topografia existent amb el màxim respecte per l’entorn i per tant, aconseguint el mínim impacte ambiental.


- 1 / 2 +
- 1 / 5 +Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception