Restauració església de Santa Maria de Cardet

Emplaçament: Cardet | Superfície: 276,19 m2La situació del monument és una fita que configura una imatge paisatgística d’interès dins d’un marc rural que li dóna suport. Aquesta consideració marcarà aquesta intervenció que pretén tenir en compte la integració i la preservació del seu entorn ambiental. Pel que fa a l’església, els criteris de restauració han estat, per una banda resoldre les patologies estructurals, les humitats i l’accessibilitat i per altra banda, restaurar l’interior, però mantenint el caràcter i l’ambient que l’ha mantingut en estat intemporal durant més d’un segle.


- 1 / 7 +
- 1 / 9 +


Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception