Habitatge unifamiliar aïllat a Lleida

Emplaçament: Lleida | Superfície: 323,76 m2Hom pot considerar el principi compositiu que regeix l’habitatge com l’equilibri de 2 volums que neixen de la ruptura de la coberta, un primer,contenidor del programa més propiament residencial, amb una estratigrafia marcada però amb l’intent de cercar una difícil unitat amb l’altre, de dimensions més reduïdes i de forma paralelepídica, que conté el programa de garatge i taller i s’obre al paisatge del jardí, i que s’encavalla al primer, tot permetent la transició vers el fons del solar i acotant l’espai jardí per definir-lo i distanciar-lo del fluxe de vehicles del carrer. Els diferents volums es despleguen de forma gradual per donar carácter a l’espai resultant amb matissos d’ombra.


- 1 / 5 +
- 1 / 10 +


Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception