7 Habitatges unifamiliars en filera a Lleida

Emplaçament: Lleida | Superfície: 2.257,10 m2Es considera el principi compositiu que regeix l’habitatge com l’equilibri de 2 volums que neixen de la ruptura de la coberta, un primer,contenidor del programa més propiament residencial, amb una estratigrafia marcada però amb l’intent de cercar una difícil unitat amb l’altre, de dimensions més reduïdes i de forma paralelepídica, que conté el programa d’estudi i s’obre al paisatge i que s’encavalla al primer, tot permetent la transició vers el fons del solar i acotant l’espai per definir-lo i distanciar-lo del fluxe de vehicles del carrer.


- 1 / 5 +
- 1 / 9 +


Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception