Habitatge unifamiliar aïllat CF

Emplaçament: Lleida | Superfície: 425,48 m2Hom pot considerar l’equilibri de dos volums que neixen de la ruptura de la coberta, un primer, contenidor del programa de garatge i vivenda, amb una estratigrafia marcada, però amb l’intent de cercar una difícil unitat, l’altre de dimensions més reduïdes i de forma paralelepidica, conté el programa d'estudi, rentador i cuina i s'obre al paisatge del jardí, i que s’encavalla ortogonalment al primer, tot permetent la transició vers el solar veí i acotant l'espai jardí per definir-lo i distanciar-lo del carrer obrint-se al jardí amb un gran porxo volat.


- 1 / 7 +


Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception