Habitatge Unifamiliar a Tèrmens _ Lleida

Emplaçament: LleidaLa concepció compositiva del conjunt projectat es basa en l'equilibri volumètric d'un cos únic, tanmateix, hom pot llegir aquesta composició volumètrica com la de dos edificis de petit tamany connectats per l'escala. Així doncs, en l'arquitectura proposada, la imatge ve suggerida per la de dos edificis de volum rotund lliscant entre ells.

 

 L´habitatge gira entorn un pati interior, al qual se li encomana la tasca de resoldre tota l'organització de l'edifici, considerant com a únics nuclis fixes les cuines i cambres higièniques, d'aquesta manera tot l'espai restant pot ser compartit amb mobiliari o envans mòbils, permetent versatilitat i transformació de l'espai segons les necessitats del moment. Així doncs, l'espai té sempre un caràcter passant, sempre continu atravesat en tot moment per llargues línies visuals que perllonguen l'espai interior amb l'exterior.


- 1 / 7 +
- 1 / 4 +


Avís legal  |  Mapa Web  |  Consultes i suggeriments  |  Portfolio  |  Área clientes  |  Blog  |  Segui-nos a:    
Pampols Arquitecte slp © Perception